Българска Федерация Силов Трибой

Подай заявка за участие на
Трети кръг от ДЛОШ по Силов Трибой
22 - 23 септември 2018


Всички полета без email трябва да се попълнят на кирилица и са задължителни!
 
* означава това, което се изисква
Полето Email е задължително. То служи за универсален идентификатор на всеки участник.
Само първо име, на кирилица.
Фамилия, на кирилица.
Възраст, само цифри.
Име на населеното място, в което живееш, на кирилица
Заявка за първи опит на клек. Само цифри и точка за разделител вместо запетая.
Заявка за първи опит на лег. Само цифри и точка за разделител вместо запетая.
Заявка за първи опит на тяга. Само цифри и точка за разделител вместо запетая.
Email Marketing Powered by Mailchimp